دسته‌بندی: یادداشت

کتاب‌فروشی بیدار

اول خیابان چهارمردان قم، سمت راست، پاساژ کوچک چند طبقه‌ای بود که در آن چندین

دانشمندان قمی عصر سلجوقی

در عصر سلجوقیان، وجود چند دانشمند قمی مانند میرابوالفضل عراقی، تاج‌الملک قمی و مجدالملک براوستانی

از شهرهای مهم عراق عجم

از شهرهای مهم عراق عجم: اصفهان، ری، سلطانیه، قزوین، قم، اراک، کاشان، زنجان، لر بزرگ

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)