بررسی مقابر پادشاهان صفویه مدفون در حرم حضرت معصومه

دانلود مقاله
پس از درگذشت حضرت معصومه (ع) در قم این شهر تبدیل به یکی از مهم ترین زیارتگاه‌ها و مراکز شیعی در ایران گردید. با رسمی شدن مذهب تشیع در ایران توسط شاه اسماعیل اول صفوی، این شهر و حرم مطهر آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. به گونه ای که پس از شاه عباس اوّل، کلیه ی پادشاهان صفوی که شامل شاه صفی، شاه عباس دوّم، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین می باشند، حرم مطهر حضرت معصومه را به عنوان مدفن خود برگزیدند. نظر به بی حرمتی ازبکان به مقبره ی شاه طهماسب اوّل در مشهد، از آن پس سعی می شد محل دفن جنازه های شاهان صفوی در مناطق مرکزی ایران باشد تا از آسیب مصون بماند، به طوری که بواسطه ی گفته‌ی اسکندربیگ ترکمان، در طی جریانی کاشان به عنوان مدفن شاه عباس اوّل معیّن شد. در هر صورت، انتخاب قم و حرم مطّهر برای مدفن چهار شاه مذکور باعث گردید تا جدای از توجهات سیاسی به این شهر، بناها و آثار ارزشمند معماری نیز بر سایر مفاخر موجود در حرم افزوده گردد. از آنجا که بررسی و شناسایی مقابر شخصیّت های مهم تاریخی یکی از مباحث مهم تاریخی به شمار می رود، مقاله ی پیش رو برآن است تا با تکیه و استفاده از منابع ارزشمند تاریخی و تطبیق آنها با مشاهدات میدانی، به شناسایی و بررسی مقابر سلاطین صفویه در قم بپردازد. روش تحقیق در این مقاله به صورت میدانی و کتابخانه ای و تطبیق و تحلیل منابع موجود، به خصوص منابع اصلی بوده است. در این تحقیق تاریخی پس از جمع‌آوری اطّلاعات لازم، به سازمان دهی اطلاعات و تجزیه و تحلیل و سرانجام استنتاج آنها پرداخته شده است.

اشتراک گذاری:

به اشتراک گذاری بر روی print
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram
0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)