شناسایی انواع زیستگاهها و گونه‌های گیاهی غالب آنها در استان قم

دانلود مقاله

نویسندگان:   غلامی مهدی | شیخ اکبری مهر رضا

به منظور شناسایی انواع زیستگاهها و رستنی‌های شاخص آنها، همزمان با پایش مناطق مختلف استان قم و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، گونه های گیاهی غالب نیز جمع آوری و با استفاده از منابع معتبر گیاه‌شناسی شناسایی و نامگذاری گردیدند. از ده زیستگاه اصلی موجود در جهان هشت نوع آن در استان قم با 42 نوع زیستگاه فرعی با استفاده از سیستم رده بندی زیستگاههای یونیس تشخیص داده شد.
این 8 زیستگاه عبارتند از:

1-آبهای سطحی درون سرزمینی

2 باتلاق، لجنزار و مرداب

3- چمنزارها با چیرگی گیاهان علفی

4- خلنگزار، بوتهزار و خارستان

5 درختزارهای تنک

6-زیستگاهها و زمینهای بدون پوشش

7-زیستگاههای زراعی

8- زیستگاههای احداثی مصنوعی.

شناسایی انواع زیستگاهها و گونههای گیاهی غالب آنها در استان قم
شناسایی انواع زیستگاهها و گونههای گیاهی غالب آنها در استان قم

شناخت زیستگاه ها و ویژگی های زیستی و غیرزیستی مرتبط با آن ها, گام اولیه و مهم در مدیریت بهره برداری و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست می باشد. استان قم در فلات مرکزی ایران قرار گرفته و بر اساس رده بندی دومارتن دارای اقلیم خشک می باشد. به منظور شناسایی انواع زیستگاه ها و رستنی های شاخص آن ها, هم زمان با پایش مناطق مختلف استان و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز, گونه های گیاهی غالب نیز جمع آوری و با استفاده از منابع معتبر گیاه شناسی شناسایی و نامگذاری گردیدند. از ده زیستگاه اصلی موجود در جهان هشت نوع آن در استان قم با 24 نوع زیستگاه فرعی با استفاده از سیستم زیستگاه رده بندی زیستگاه های یونیس تشخیص داده شد. این 8 زیستگاه عبارتند از: 1-آب های سطحی درون سرزمینی 2- باتلاق, لجن زار و مرداب 3- چمنزارها با چیرگی گیاهان علفی 4-خلنگزار, بوته زار و خارستان 5-درختزارهای تنک 6-زیستگاه ها و زمین های بدون پوشش 7-زیستگاه های زراعی 8-زیستگاه های احداثی مصنوعی. با در نظر گرفتن این حقیقت که از دست دادن خدمات اکوسیستم باعث افزایش آسیب پذیری انسان ها به ویژه در مناطق خشک می شود و از آن جایی که عرصه های استان قم عمدتاً شامل اکوسیستم بیابانی است و این نوع اکوسیستم بسیار آسیب پذیر و شکننده می باشد, با شناخت و محافظت از زیستگاه های اصلی و فرعی و هم چنین ریززیستگاه های این استان, با تأکید بر گیاهان شاخص و خودروی آن ها, می توان گامی مؤثر در حفاظت از محیط زیست استان قم برداشت.

اشتراک گذاری:

به اشتراک گذاری بر روی print
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram
0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)