بایگانی دسته بندی

مراکز آموزشی

دانش‌آموزان چهارم تجربی١ دبیرستان حکیم ‌نظامی در سال تحصیلی ۶۵-١٣۶۴

محمود آرام، جواد آزمون، ابوالفضل آقاجانی، مجتبی آقایی، محمدکاظم ابراهیمی‌ فردویی، سیدمحمد ابوالفتحی‌ قمی، مجتبی اربابی ‌قمی، مجتبی ارتگلی، احمد اسداله‌زاده، سیدمحمد اسماعیلی‌طبا، غلامحسین اسمعیل‌غلام، نصیرالدین اشراقی، عباس اشرف‌زاده،…

خصوصیات مرحوم آل یاسین از نظر استاد

مرحوم آل یاسین یک معلم عاشق بودند واقعا، عاشق به تمام معنا و علاقه مند ویژگی‌هایی که داشت وقتی ایشان در بیمارستان خوابیده بود تلفن می کرد به آقای فرساد و آقای سیدی که آقا برای معلمین غیر بومی امتحانشان را زودتر بگذارید که گرما نخورند…