دسته‌بندی: سوسن بیات

خانه تورچی

خانه تورچی جنب مخابرات خیابان باجک به مساحت حدود هزار مترمربع که هم اکنون تخریب

حسین تقی‌ زاده صانعی

حسين تقی زاده صانعی معروف به استادحسین میدان میری 1370-1291 شمسی، معمار بوده است. از

آب‌انبار صفوی پاسنگان، تصویر از سوسن بیات
آب انبارها

آب‌انبارهای قم

قم پایاب‌هایى (آب‌انبارها) دارد که چهل تا پنجاه پله می‌خورد و مردم آب آشامیدنى خود

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)