دسته‌بندی: یادداشت

یادداشت

قم و مشروطیت

به نظر نگارنده،  ایران درصد و پنجاه – شصت سال اخیر از چهار بزنگاه مهم

نون بازاری _ نون خونَگی

سیدمحسن محسنی دو اصطلاح بالا جفت کلمه/ جفت ترکیب، در گویش قمی محسوب می شوند.

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)